Show simple item record

The Flat-building in Olomouc, Nezval street, civil technological project

dc.contributor.advisorKovářová, Barboracs
dc.contributor.authorDrexler, Michalcs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:18:56Z
dc.date.available2020-03-11T08:18:56Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDREXLER, M. Bytový dům Olomouc, Nezvalova ulice, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95320cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57359
dc.description.abstractPodkladem pro vypracování diplomové práce byl projekt Bytového domu v ulici Nezvalova. Tento bytový dům je navržen jako 7dmi patrová budova s podzemními garážemi a komerčními prostory v přízemí. Založení objektu je provedeno prostřednictvím železobetonových pilot, na které navazuje monolitický železobetonový skelet. Obvodový plášť i vnitřní stěny jsou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM, na který je proveden kontaktní zateplovací systém z EPS. Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů, část střechy je provedeno jako „zelená střecha“ a opatřena vrstvou substrátu. Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením projektu. Obsahuje časový plán výstavby celé stavby, možnosti dostupnosti na stavbu, technickou zprávu a výkresy zařízení staveniště, plán rizik BOZP, návrh hlavních strojů a mechanismů pro provádění výstavby, návod na užívání bytové jednotky. Hlavním zaměřením této diplomové práce je provádění monolitického ŽB skeletu, pro který je vypracován technologický předpis, kontrolní a zkušební plán a výkresy bednění svislých a vodorovných konstrukcí. Dále se zabývá zastřešením plochou střechou s krytinou z asfaltových modifikovaných pásů.cs
dc.description.abstractAs the basis of this diploma thesis served a project of a flat house in Nezvalova Street. This flat house is designed as 7 floors high building with undergrounds garages and commercial space in the ground floor. Foundation of this building is done using reinforced concrete pilots, continued by monolithic reinforced concrete scelet. Both circumferential casing and internal walls are built using ceramic concrete blocks Porotherm, on top of which is a layer contact insulation system from EPS. Roofing of this building is done using asphalt bands into flat roof; one part of the roof is designed as “green roof” and is covered by soil substrate. This diploma thesis covers building technology preparation of construction. It includes time schedule of construction, accessibility to the building site, technical report and blueprints of building site equipment, risk plan, draft of main tools and processes for construction, instructions on how to use housing units. The main aim of this diploma thesis is around building a monolithicreinforced concrete scelet, for which a technological manual was created, control and probationary plan and blueprints of formwork for vertical and horizontal constructions. Additionally this thesis covers roofing using flat roof and asphalt belts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectstavebně technologická příprava stavbycs
dc.subjectulice Nezvalovacs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectčasový a finanční pláncs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectplán rizikcs
dc.subjectnávod na užívání bytové jednotkycs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectsituace širších vztahů.cs
dc.subjectFlat houseen
dc.subjectbuilding technology preparation of constructionen
dc.subjectNezvalova Streeten
dc.subjectreinforced concrete sceleten
dc.subjectflat roofen
dc.subjecttime and financial planen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjectrisk planen
dc.subjectinstructions on how to use housing unitsen
dc.subjectcontrol and probationary planen
dc.subjecttechnological manualen
dc.subjectbuilding site equipmenten
dc.subjectwider relationship situation.en
dc.titleBytový dům Olomouc, Nezvalova ulice, stavebně technologická příprava stavbycs
dc.title.alternativeThe Flat-building in Olomouc, Nezval street, civil technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-04cs
dcterms.modified2016-04-05-12:17:36cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95320en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:34:03en
sync.item.modts2020.03.30 13:03:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeRychtecký, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record