Show simple item record

Sheltered housing Rajhrad - construction technology project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorKubišová, Janacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:19:35Z
dc.date.available2020-03-11T08:19:35Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUBIŠOVÁ, J. Chráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57411
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stavebně-technologický projekt hrubé stavby Chráněného bydlení v Rajhradě. Součástí diplomové práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis pro monolitické stropní konstrukce, kontrolní a zkušební plán pro monolitickou stropní konstrukci, návrh strojní sestavy a dopravní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, environmentální plán, srovnání monolitických a montovaných schodišť, návrh smlouvy o dílo a závazná pravidla pro užívání stavby, finanční náklady stavby, časový plán.cs
dc.description.abstractThe aim of thesis is construction-technology project of sheltered housing in Rajhrad. Parts of the thesis are technical report of site facilities, technological prescription for monolithic ceiling construction, inspection and test plan for monolithic ceiling construction, proposal of mechanical assemblies and transport relations, occupational safety and health, environmental plan, compared of monolithic and prefabricated staircases, the draft contract for work and binding rules for use of the building, financing construction cost, schedule.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavbacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojecs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectenvironmentální pláncs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectmonolitická stropní konstrukcecs
dc.subjectmontované schodištěcs
dc.subjectmonolitické schodiště.cs
dc.subjectBuildingen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectbuilding equipmenten
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectmachineryen
dc.subjectassemblyen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectenvironmental planen
dc.subjectoccupational safety and healthen
dc.subjectmonolithic ceiling constructionen
dc.subjectprefabricated staircaseen
dc.subjectmonolithic staircase.en
dc.titleChráněné bydlení Rajhrad - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeSheltered housing Rajhrad - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-04cs
dcterms.modified2016-04-05-13:27:21cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:35:49en
sync.item.modts2020.03.31 00:41:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKopecký, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record