Zobrazit minimální záznam

Numerical modelling of flow over auxiliary spillways

dc.contributor.advisorZachoval, Zbyněkcs
dc.contributor.authorKostelecký, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:08:13Z
dc.date.available2026-02-03cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOSTELECKÝ, J. Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57439
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi numerického modelování přepadu u vybraných typů nouzových přelivů a prověřuje je v konkrétních lokalitách. Stanovení kapacit vybraných přelivů je v práci uskutečněno pomocí několika metod: výpočtem z rovnice přepadu, jednorozměrnými a dvourozměrnými numerickými modely a fyzikálním modelem. Autor práce ke každé metodě vytvořil parametrické analýzy představující různé hydraulické podmínky, aby bylo možné vyjádřit jejich vliv. Uvedený vliv vyjadřuje porovnáním vypočítaných hodnot s hodnotami změřenými na fyzikálním modelu. Závěrem doporučuje hodnoty všech vstupních součinitelů ovlivňujících výsledky numerického modelování přepadu přes zvolené typy přelivů používané nejčastěji v případě nouzových přelivů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with possibilities of numerical modelling of an overflow over selected types of auxiliary spillways and then the possibilities are verified in particular localities. In thesis, there is carried out the determination of capacity of selected spillways by using several methods: the calculation of the overflow equation, one-dimensional and two-dimensional numerical models and physical model. The author created parametric analysis to each single method. Parametric analysis represent various hydraulic conditions. Subsequently, there is possible to express the effect of parametric analysis. The author makes a comparison of water levels received by mentioned methods set out under the specific hydraulic conditions by calibration of each model with the physical model. Finally, author recommends values of all coefficients which have an impact on results of numerical modelling of the flow over selected types of weirs mostly using like auxiliary spillways.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectBezpečnostní přelivcs
dc.subjectfyzikální modelcs
dc.subjectHEC-RAScs
dc.subjectlichoběžníkový přelivcs
dc.subjectnouzový přelivcs
dc.subjectpřeliv se širokou korunoucs
dc.subjectnumerické modelovánícs
dc.subjectpřepadová výškacs
dc.subjectSMS-FESWMS.cs
dc.subjectAuxiliary spillwayen
dc.subjectbroad-crested weiren
dc.subjectemergency spillwayen
dc.subjectHEC-RASen
dc.subjectnumerical modellingen
dc.subjectoverflow headen
dc.subjectphysical modelen
dc.subjectSMS-FESWMSen
dc.subjecttrapezoidal weir.en
dc.titleNumerické modelování přepadu přes nouzové přelivycs
dc.title.alternativeNumerical modelling of flow over auxiliary spillwaysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-04-05-13:25:34cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:56:15en
sync.item.modts2018.10.22 17:23:19en
dc.contributor.refereeGolík,, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam