Show simple item record

On the modern technologies of hole production in metal materials

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorLaňka, Lubomírcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:19:12Z
dc.date.available2018-10-21T21:19:12Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLAŇKA, L. Moderní metody výroby děr v kovových materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50636cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5743
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na moderní metody výroby děr v kovových materiálech. V první části jsou popsány základní technologie včetně toho, jak otvor vyrobit nebo upravit. Druhá část se zabývá moderními řeznými nástroji a další část obsahuje některé stroje pro výrobu děr. Rovněž jsou zmíněny některé nekonvenční metody obrábění děr. Poslední dvě části se zabývají experimentem – je vyhodnoceno opotřebení nástroje a další parametry při obrábění vybraných materiálů. Práce potvrzuje, že titanová slitina je dodnes velmi těžko obrobitelný materiál.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the modern technologies for the hole production in metal materials. In the first part the fundamental technologies are described including how to make the hole or to modify it. The second part deals with the modern cutting tools, and the other part includes some machines for hole production. Some non-conventional methods of hole machining are also mentioned. The last two parts deals with the experiments - the tool wear and other phenomena are evaluated when machining some selected materials. The work confirms that the titanium alloy is a material very difficult to drill up today.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvrtánícs
dc.subjectotvorcs
dc.subjectšroubovitý vrtákcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectřezná rychlostcs
dc.subjectdrillingen
dc.subjectholeen
dc.subjecttwist drillen
dc.subjectwearen
dc.subjectcutting speeden
dc.titleModerní metody výroby děr v kovových materiálechcs
dc.title.alternativeOn the modern technologies of hole production in metal materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-25-11:49:27cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50636en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:12:18en
sync.item.modts2020.03.31 16:39:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. Proč v prezentaci neuvádíte nástroje, řezné podmínky, měřicí zařízení? Definujte opotřebení VB a v jakých hodnotách se řádově pohybuje? Jakých hodnot bylo dosaženo ve Vašem experimentu? Jaké jsou parametry použitého vrtáku? Co rozumíte pod pojmem ploché zahloubení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record