Show simple item record

Risk analysis of the Hradek water supply system

dc.contributor.advisorRučka, Jancs
dc.contributor.authorHofmannová, Lenkacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:20:22Z
dc.date.available2020-03-11T08:20:22Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOFMANNOVÁ, L. Analýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95374cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57472
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu rizik veřejného vodovodu menší obce. S využitím nástrojů identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou byl řešen projekt WaterRisk, za pomoci kterého byla vyvinuta metodika a software pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Tato metodika je v práci aplikována na vodovodu obce Hrádek u Sušice. Pro důkladné poznání vodovodu a jeho charakteristického chování byla provedena hydraulická analýza. Díky znalosti celého systému, jeho fungování a nejčastějších závad mohla být provedena analýzy rizik. Vyhodnoceny a porovnány jsou výsledky analýzy pro vodovod, který je uvažován jako systém jednoduchý i komplexní. V rámci komplexní metodiky byla navržena nápravná opatření pro eliminaci počtu rizik a stanoveny byly optimální náklady, které těmto nápravným opatřením odpovídají.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on risk analysis of water supply system in a small community. The WaterRisk project was solved by using tools of risk management including risk identification and quantification in the field of public water supply systems. Methodology and software for the risk management of water supply were evolved by using this project. In this thesis there is applied the methodology to the water supply system of Hradek village. The hydraulic analysis was performed for a thorough knowledge of water supply and its characteristic behavior. Risk analysis could be performed thanks to the knowledge of the entire system, its working and the most common faults. Analysis results are evaluated and compared for the water supply system which is consider like a system simple and complex. The corrective actions eliminate number of risks. These actions were proposed like a part of complex methodology. Further, there were determined optimal costs which corresponds with these corrective actions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza rizikcs
dc.subjectnápravné opatřenícs
dc.subjectnásledekcs
dc.subjectnežádoucí stavcs
dc.subjectpravděpodobnostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectsystém zásobování vodoucs
dc.subjectWaterRisk.cs
dc.subjectConsequenceen
dc.subjectcorrective actionen
dc.subjectprobabilityen
dc.subjectrisken
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectundesired eventen
dc.subjectWaterRisken
dc.subjectwater supply system.en
dc.titleAnalýza rizik vodovodu obce Hrádek u Sušicecs
dc.title.alternativeRisk analysis of the Hradek water supply systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-01cs
dcterms.modified2016-04-05-12:26:17cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95374en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:35:59en
sync.item.modts2020.03.31 00:39:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSvoboda,, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record