Show simple item record

Penzion

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorNěmečková, Luciecs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:20:48Z
dc.date.available2020-03-11T08:20:48Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationNĚMEČKOVÁ, L. Penzion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57504
dc.description.abstractDiplomová práce řeší novostavbu penzionu v obci Jestřabí v Krkonoších - Křížlice. Penzion je samostatně stojící a nachází se ve svažitém terénu. Penzion má tvar kvádru, se sedlovou střechou. Objekt má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní, je částečně podsklepen. Objekt bude sloužit pro ubytování osob včetně rodin s dětmi v létě i v zimě a v mimosezóně jej lze využít pro konference a firemní školení. Součástí objektu je byt pro jeho majitele. Konstrukční soustava je zděná, konstrukční systém příčný, objekt bude proveden zděnou technologií, vodorovné nosné konstrukce budou kombinované. Sedlová střecha bude tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a skladbou střechy s plechovou střešní krytinou. Schodiště je přímé, dvouramenné s podestou, monolitické. Základové konstrukce jsou navrženy plošné, základové pasy obdélníkového tvaru z prostého betonu, monolitické.cs
dc.description.abstractDiploma thesis solves newly built pension in the village Jestřabí v Krkonoších - Křížlice. The pension is separately standing in a sloping terrain. It has a cuboid shape with gable roof, three aboveground floors and an underground floor with partial basement. The house is designed for accomodation of persons including families with children in the summer and winter season, with possibility of conferences and corporate training courses in off-season. As a part of pension there is a flat for its owner. Structural system is transversal, wall, technology of masonry. Horizontal load-bearing structures are combined. Gable roof is made by timber truss girders with metal roofing. Staircase is straight, two-arm with landing, monolithic. Foundation structures are shallow, foundation strips are monolithic, rectangular shaped, made from plain concrete.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectbyt pro majitelecs
dc.subjectsamostatně stojícícs
dc.subjectsvažitý teréncs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectdřevěné příhradové vazníkycs
dc.subjectčástečně podsklepenýcs
dc.subjectzděnýcs
dc.subjectzákladové pasycs
dc.subjectpensionen
dc.subjectowner’s flaten
dc.subjectseparately standingen
dc.subjectsloping terrainen
dc.subjectgable roofen
dc.subjecttimber truss girdersen
dc.subjectpartial basementen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectfoundation stripsen
dc.titlePenzioncs
dc.title.alternativePenzionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-01cs
dcterms.modified2016-04-05-14:33:19cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:36:28en
sync.item.modts2020.03.31 19:19:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKlimek, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record