Show simple item record

The selected parts of construction technology project - Apartment building „Panoráma nad přehradou“

dc.contributor.advisorVenkrbec, Václavcs
dc.contributor.authorSlánská, Veronikacs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:21:19Z
dc.date.available2020-03-11T08:21:19Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSLÁNSKÁ, V. Vybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95647cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57539
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – Bytový dům „Panoráma nad přehradou“. Diplomová práce se zabývá technologickými předpisy pro provedení vrtaných ŽB pilot a základové desky (technologie „bílá vana“) a k nim příslušné kontrolní a zkušební plány. Další části diplomové práce jsou časové a finanční plány, koncepce zařízení staveniště, studie realizace hlavních technologických etap a situace širších vztahů. V rámci jiného zadání byl zpracován položkový rozpočet, BOZP, technologický předpis pro provedení ŽB monolitické stropní konstrukce a zadané výkresy.cs
dc.description.abstractThe objectives of the diploma thesis are selected parts of construction technology project – apartment house „Panoráma nad přehradou“. The diploma thesis contains operational procedure of manufacture of bored piles and foundation slab (use of waterproof concrete) and their applicable control and test plans. Another part of the diploma thesis are time and economic plans, concept of site equipment, study of main technological phase realization and block plan drawing. Item budget, OHSAS, operational procedur for manufacture of RC cast-in-place floor slabs and assigned drawings were done within another task.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectmonolitický betoncs
dc.subjectželezobetonová konstrukcecs
dc.subjectvrtané pilotycs
dc.subjectvodonepropustný betoncs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectstavební stroje.cs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectobjecten
dc.subjectcast-in-place concreteen
dc.subjectreinforced concrete structureen
dc.subjectbored pilesen
dc.subjectwaterproof concreteen
dc.subjectOHSASen
dc.subjectqualityen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectmachinery.en
dc.titleVybrané části stavebně technologického projektu - Bytový dům „Panoráma nad přehradou“cs
dc.title.alternativeThe selected parts of construction technology project - Apartment building „Panoráma nad přehradou“en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-04-05-14:37:17cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95647en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:30:39en
sync.item.modts2020.03.31 15:13:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeČech, Davidcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record