Show simple item record

Fair Pavilion

dc.contributor.advisorPilgr, Milancs
dc.contributor.authorSengerová, Ingridcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:21:21Z
dc.date.available2026-02-03cs
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSENGEROVÁ, I. Veletržní pavilon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95638cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57670
dc.description.abstractV diplomové práci je vypracován návrh a statický posudek nosné ocelové konstrukce veletržního pavilonu o celkových půdorysných rozměrech 47x66m s maximální výškou 15,4m. Dispozice je navrhnuta v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce je uvažována pro oblast Brno. Návrh zastřešení je vypracován ve dvou variantách jejichž rozměry jsou shodné. První variantu tvoří dvoulodní halový objekt, příhradový parabolický vazník s vetknutými sloupy. Druhou variantu tvoří příhradový rám konstrukce. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky jako jsou vaznice, vazník, příčná a podélná ztužidla, průvlak a stropnice, štítové sloupy a kotvení. V závěru je zpracováno porovnání obou variant. Součástí práce je výkresová dokumentace skládající se u dispozičního výkresu, výrobního výkresu vazníku, výkresu detailů a kotevním plánem.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is developed the design and static assessment supporting steel structure Exhibition Hall of the overall ground dimensions 47x66m with a maximum height of 15.4 meters. Layout is designed in accordance with architectural requirements. The design is considered for Brno´s area. The proposal of roof system is designed in two versions whose dimensions are identical. The first option consists of a two-aisle hall object, parabolic truss girder, pin supported on fixed columns. The second variant also two-aisle building with truss frame structure assessed in static calculation. At the end of the thesis, comparison of both variants is elaborated. Design documentation, which consist layout drawing, drawing of truss for manufacturing, drawing indicative details and plan of anchorage, is a part od thesisen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectnosná ocelová konstrukcecs
dc.subjectzastřešenícs
dc.subjectparabolický vazníkcs
dc.subjectpříhradacs
dc.subjectvaznicecs
dc.subjectkotvenícs
dc.subjectpříčná ztužidlacs
dc.subjectpodélná ztužidlacs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectposouzenícs
dc.subjectvnitřní sílycs
dc.subjectšroubový spojcs
dc.subjectsvarcs
dc.subjectkotevní šroubycs
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectroofingen
dc.subjectparabolic trussen
dc.subjectstallen
dc.subjectpurlinen
dc.subjectanchorageen
dc.subjectlateral bracingen
dc.subjectlongitudal bracingen
dc.subjectloaden
dc.subjectinternal forcesen
dc.subjectscrew connestionen
dc.subjectwelden
dc.subjectanchor screwsen
dc.titleVeletržní paviloncs
dc.title.alternativeFair Pavilionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-03cs
dcterms.modified2016-04-05-14:36:53cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95638en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:34:17en
sync.item.modts2019.04.03 14:29:59en
dc.contributor.refereeSýkora, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record