Show simple item record

Assessment of the impact of alternative technologies at a total cost of construction work

dc.contributor.advisorPuchýř, Bohumilcs
dc.contributor.authorKubeš, Jancs
dc.date.accessioned2020-03-11T08:24:07Z
dc.date.available2020-03-11T08:24:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUBEŠ, J. Posouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.cs
dc.identifier.other95480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/57763
dc.description.abstractCílem diplomové práce je posoudit vlivy variantních technologií na posuzovaném objektu z pohledu investora nebo zhotovitele stavby. Hledají a posuzují se úspory v různých variantních řešeních stavebních konstrukcí. Nalezené úspory slouží investorovi jako důležitý podklad při rozhodování mezi jednotlivými materiály nebo při uskutečnění výběrového řízení na realizační část stavby. Praktická část se věnuje posouzení cen při změně materiálu a posouzení úspory při změně původní ceny kameniva za cenu vnitropodnikovou.cs
dc.description.abstractThe thesis aims to assess the impacts of alternative technologies considered an object from the perspective of an investor or contractor. They are sought and assessed the savings in a variety of alternative solutions building structures. Found savings serves investor as an important basis for deciding between different materials or when making a tender for the realization of the construction. The practical part is devoted to assessing the price of material changes and an assessment of the savings when you change the original price of gravel for the price-house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectrozbor ceny položkycs
dc.subjectnabídková cenacs
dc.subjectvariantní řešenícs
dc.subjectzměna cenycs
dc.subjectitemited budgeten
dc.subjectanalysis of item priceen
dc.subjectoffer priceen
dc.subjectalternative solutionen
dc.subjectprice changeen
dc.titlePosouzení vlivu variantních technologií na celkovou cenu stavebního dílacs
dc.title.alternativeAssessment of the impact of alternative technologies at a total cost of construction worken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-02-04cs
dcterms.modified2016-04-05-13:27:20cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid95480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:34:35en
sync.item.modts2020.03.30 14:13:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.referee-, Pavel Bilík,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record