Zobrazit minimální záznam

Determination of inositol in medicinal products by HPLC

dc.contributor.advisorPazourek,, Jiřícs
dc.contributor.authorRážová, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:56:37Z
dc.date.available2018-10-29T09:56:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRÁŽOVÁ, M. Stanovení inositolu v léčivých přípravcích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58169
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na stanovení inositolu v léčivých přípravcích za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie v HILIC módu. Práce je rozdělena do několika oddílů, probírá základní vlastnosti analyzovaného myo-inositolu i metody stanovení sacharidů. Pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii je v práci vyčleněna samostatná kapitola. Jedním z dalších cílů práce bylo srovnání vlastností chromatografických kolon. V experimentální části jsou dále zahrnuty podmínky měření, metody příprav vzorků, vyhodnocená data a výsledky včetně diskuze. Pro tuto práci byly použity dva reálné vzorky, u nichž byl obsah myo-inositolu deklarovaný výrobcem.cs
dc.description.abstractThis work focuses on the determination of inositol in drugs and food supplements using high-performance liquid chromatography in HILIC mode. The work is divided into several sections, it discusses the characteristics of analyzed myo-inositol including methods for saccharides determination. A chapter is detached for high-performance liquid chromatography. One of the work goals was also chromatography columns comparison. The experimental part includes measurement conditions, methods of sample preparation evaluated data and results including the discussion. Two real samples were analyzed, in both of them the content of myo-inositol was declared by the producer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectHILICcs
dc.subjectmyo-inositolcs
dc.subjectELSDcs
dc.subjectHPLCen
dc.subjectHILICen
dc.subjectmyo-inositolen
dc.subjectELSDen
dc.titleStanovení inositolu v léčivých přípravcích pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)cs
dc.title.alternativeDetermination of inositol in medicinal products by HPLCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-02cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:49cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:55:20en
sync.item.modts2018.10.22 17:51:39en
dc.contributor.refereeOdehnalová,, Kláracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam