Show simple item record

Desulphurisation of flue gas from pulverzided coal boiler,Tp Olomouc

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKozumplík, Ondřejcs
dc.date.accessioned2014-12-19T12:34:20Z
dc.date.available2014-12-19T12:34:20Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOZUMPLÍK, O. Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50689cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5817
dc.description.abstractCílem práce je návrh odsiřovacího zařízení pro práškový granulační kotel K3 v Teplárně Olomouc. V tomto kotli se spaluje černé uhlí, které obsahuje síru. Emise SOx na výstupu z kotle jsou mnohem vyšší než emisní limit pro SOx, který vstoupí v platnost 1.1.2016. Z tohoto důvodu je nutno přistavět odsiřovací zařízení, díky kterému dojde k výraznému snížení emisí SOx a splnění emisních limitů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny emisní limity SO2 a popsány jednotlivé metody pro odsíření spalin. V praktické části je zvolena polosuchá metoda odsíření ve fluidním reaktoru. Je stanoveno stechiometrické množství spalin a vzduchu a určena účinnost kotle. Pro dané parametry je pak uveden výpočet odsíření, návrh některých částí zařízení a návrh dispozičního uspořádání.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a desulphurisation device for the pulverized coal boiler K3 in heating plant Olomouc. In this boiler, coal with sulphur content is burnt. Emissions SOx from the boiler output are much higher than the emission limits for SOx, which comes into force 1.1.2016. Therefore it is necessary to build a desulphurisation device, which will cause a significant reduction of SOx emissions and compliance with the emission limits. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part states SO2 emission limits and describes various methods for flue gas desulphurisation. In the practical part I chose a semi-dry desulphurisation method with fluid reactor. It determines a stoichiometric amount of combustion air and determines the boiler efficiency. For the required parametres is given a calculation of desulphurisation, the design of some parts of the device and design arrangement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectspalinycs
dc.subjectoxid siřičitýcs
dc.subjectodsiřovánícs
dc.subjectboileren
dc.subjectflue gasen
dc.subjectsulphur oxiden
dc.subjectdesulphurisationen
dc.titleOdsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouccs
dc.title.alternativeDesulphurisation of flue gas from pulverzided coal boiler,Tp Olomoucen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.extent1.73 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-25-14:46:39cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50689en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:29en
sync.item.modts2021.11.08 12:12:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLisý, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) Ing. Jiří Schacherl (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record