Show simple item record

Loudspeaker Box for Wavefield Synthesis

dc.contributor.advisorSchimmel, Jiřícs
dc.contributor.authorNaňák, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:51:41Z
dc.date.available2019-04-03T22:51:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationNAŇÁK, P. Aktivní reproduktorová skřín pro wavefield syntézu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5825
dc.description.abstractCílem této práce je navrhnout aktivní reproduktorovou soustavu, jako zdroj zvuku vhodný pro wavefield syntézu. Reproduktorová soustava je uvažována jako jednopásmová a svojí šířkou by neměla přesahovat 15 cm. Měla by být navržena co nejlépe, což se týká hlavně parametrů jako kmitočtová charakteristika a charakteristika směrová. Část práce je věnována teoretické problematice, která pojednává o principu samotné wavefield syntézy a jejím užití na poli prostorového zvuku, dále pak o akustických měničích, speciálně o měniči elektrodynamickém, který je v práci použit a části problematiky o ozvučnicích pro reproduktory. V práci jsou uvedeny dva návrhy ozvučnic, kdy jedna je koncepce uzavřená ozvučnice a druhá je ozvučnice bassreflexová. Obě tyto ozvučnice jsou odsimulovány v programu LEAP-5 a optimalizovány pro užití v této práci. Všechny konstrukční možnosti, v této práci uvedené, jsou přehledně dokumentovány v příloze. Zvláštní pozornost je věnována výběru měniče pro tento reproduktor a popisu jeho vlastností, kdy jsou diskutovány pozitiva a negativa každého z vybraných měničů a vhodnost jeho užití pro tuto práci. Čistě elektronickou částí práce je návrh zesilovače a napájecího zdroje, vhodného pro napájení minimálně čtyř těchto reproduktorů. Zesilovač je uzpůsoben pro přepínání vstupní úrovně signálu mezi -10 dBu a +4 dBu, toho je dosaženo přepínáním zesílení zesilovače. Zesilovač, aby vyhověl malým rozměrům celé soustavy, je realizován ve třídě D. K jeho napájení slouží externí zdroj, který byl především navrhován jako co nejmenší a zároveň co nejvýkonnější. Každý z modulů zdroje a zesilovač mají své schémata a návrhy desek plošného spoje uvedeny přehledně v příloze.cs
dc.description.abstractPurpose of this work is to design active loudspeaker system as a source of sound proper for wavefield synthesis. Loudspeaker system is considerate as a singleband and its length should not overlap 15cm. System should be designed at the best in parameters like frequency characteristic and directional characteristic. Part of work is dedicated to theoretical aspects, explanation of wavefield principles itself and its usage on the field of surround sound, further this work concerns aural transducers, especially electrodynamic one, which is used in this work, and the last topic is about baffle-board for loudspeakers. Hereinafter there are laid two proposals of baffles, one conception is closed baffle and second is bassreflex baffle. Both of those baffle conception are simulated in program LEAP-5 and are optimized for this current work. All construction possibilities introduced in this work are digestedly documented in appendix. Special attention is dedicated to right choice of aural transducer for this loudspeaker and to description of its attributes, there are discussed pro and cons of every chosen transducer and its suitability for this work. Electronic part of work is designing of amplifier and power source suitable for at least four of loudspeakers. Amplifier is modified for switching input level of signal between -10 dBu and +4 dBu, this range is reached by switching the amplification of amplifier. Amplifier is realized in class D, because of the demands on small the size of the system. Amplifier is powered by external source designated to be small and effective at the same time. Each module of power source and amplifier has their schemes and designs of printed circuit boards are documented in appendix.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectWavefield syntézacs
dc.subjectreproduktorová skříňcs
dc.subjectprostorový zvukcs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectširokopásmový měničcs
dc.subjecttřída Dcs
dc.subjectwave field synthesisen
dc.subjectbaffleen
dc.subjectsurround sounden
dc.subjectamplifieren
dc.subjectfullrange transduceren
dc.subjectD classen
dc.titleAktivní reproduktorová skřín pro wavefield syntézucs
dc.title.alternativeLoudspeaker Box for Wavefield Synthesisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:23cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid32240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:58:04en
sync.item.modts2021.11.12 09:12:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánek, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ladislav Káňa (místopředseda) Ing. Michal Olšák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByl napájecí zdroj měřen na prázdno?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record