Show simple item record

Basic characterization of selected samples of animal feeds

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorSvoboda, Ilonacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:40Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSVOBODA, I. Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91014cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58287
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky krmiv živočišného původu určené pro psy, vyrobené v soukromé firmě „Adámkovy tlačenky“. Krmiva jsou ve formě tlačenky a jsou uložena v umělých střívkách, obsahují až 80% živočišné složky a až 20% rostlinné složky, přičemž zbytek do 100% hmotnosti je tvořen vepřovu želatinou. Krmivo neobsahuje konzervanty, barviva ani jiná chemicky vyráběná aditiva. Pro analýzu byly vybrány tři receptury a to „Hovězinka“, „Kuřátko“ a „Srdcovka“, jejichž složení podléhá patentové ochraně. Výběr byl proveden tak, aby byly zahrnuty vzorky různého složení. Stanovován byl obsah hrubé bílkoviny, tuku, vlákniny, sušiny a popela. Tyto získané hodnoty byly srovnány s normami krmiv, které jsou krmivářským průmyslem běžně používány. Výsledky budou použity pro zlepšení receptur a vývoj nových typů krmiv.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis was to choose poper parameters for a quick and simple characterization of animal feed, to verify working procedures and to apply these on chosen samples. Within the scope of this work, samples of animal dog feed produced in a private company „Adamkovy tlacenky“ were analyzed. The feed is in the form of brawn, stored in artificial casing; it consists of up to 80% of animal components and up to 20% of vegetable components, while the rest of the weight is the pork gelatine. The feed does not contain preservatives, colourings as well as any other chemically produced additives. For the analysis three formulas were chosen: "Hovězinka", "Kuřátko" and "Srdcovka", the composition of which is protected by the patent. The choice was made to include samples of different composition. The content of raw crude protein, fat, fibre, dry basis, and ash was determined. The obtained values were compared with the standards for feed normally utilized by the feed industry. The results will be used to improve the formulas and to develop new types of feed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrmivacs
dc.subjectsušinacs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectdusíkaté látkycs
dc.subjectvlákninacs
dc.subjectpopelcs
dc.subjectfeedsen
dc.subjectdry basisen
dc.subjectlipidsen
dc.subjectnitrogen compoundsen
dc.subjectfiberen
dc.subjectmineralsen
dc.titleZákladní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původucs
dc.title.alternativeBasic characterization of selected samples of animal feedsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-02cs
dcterms.modified2016-06-06-11:00:50cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91014en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:56:19en
sync.item.modts2020.03.31 07:06:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Jsou analyzované vzorky již v prodeji ? Kvalita srovnávacích vzorků ? doc. Obruča: Existuje test senzorické kvality krmiv ? doc. Diviš: Byl sledován obsah sacharidů a vlákniny ? doc. Rittich: Jak se dá rozlišit živočišný a rostlinný dusík ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record