Show simple item record

The analysis of DNA isolated from different types of probiotic products using real-time PCR and HRM analysis

dc.contributor.advisorTrachtová, Štěpánkacs
dc.contributor.authorSedláková, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSEDLÁKOVÁ, L. Analýza DNA izolované z různých typů probiotických výrobků s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88214cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58384
dc.description.abstractCílem této práce bylo zavedení metody PCR v reálném čase s vysokorozlišovací analýzou křivek tání pro rod Bifidobacterium. V současné době je dostupné malé množství publikací, které se zabývají rozlišením kmenů rodu Bifidobacterium pomocí vysokorozlišovací analýzy křivek tání. Dle publikací, které byly zaměřeny na rozlišení bakterií mléčného kvašení, byly vybrány primery P1V1 a P2V1, LAC1 a LAC2, LsppUPF a LsppUPR, V3F a V3R, V6F a V6R. Bakteriální DNA sbírkových kmenů byla pomocí těchto primerů amplifikována metodou PCR v reálném čase s vysokorozlišovací analýzou křivek tání. Po vyhodnocení naměřených výsledků byla účinnost vybraných primerů rovněž ověřena na DNA izolované z komplexního vzorku probiotického výrobku. Po další optimalizaci by za pomoci vybraných primerů mohla být metoda PCR v reálném čase s vysokorozlišovací analýzou křivek tání vhodná i pro rod Bifidobacterium.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to introduce real-time PCR with high-resolution melting analysis for Bifidobacterium species. Currently a small number of publication, dealing with identification of Bifidobacterium species using high-resolution melting analysis, is available. According to publications dealing with identification of lactic acid bacteria were selected primers P1V1 and P2V1, LAC1 and LAC2, LsppUPF and LsppUPR, V3F and V3R, V6F and V6R. Using this primers bacterial DNA was amplified by real-time PCR with high-resolution melting analysis. After evaluation of the measured results efficiency of selected primers was verified on DNA izolated from complex sample of probiotic product. After further optimisation real-time PCR with high-resolution melting analysis could be suitable using selected primers for Bifidobacterium species.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokorozlišovací analýza křivek tánícs
dc.subjectBifidobacteriumcs
dc.subjectbakterie mléčného kvašenícs
dc.subjectprobiotikacs
dc.subjectpolymerázová řetězová reakcecs
dc.subjectHigh-resolution melting analysisen
dc.subjectBifidobacteriumen
dc.subjectlactic acid bakteriaen
dc.subjectprobioticsen
dc.subjectpolymerase chain reactionen
dc.titleAnalýza DNA izolované z různých typů probiotických výrobků s využitím PCR v reálném čase a HRM analýzycs
dc.title.alternativeThe analysis of DNA isolated from different types of probiotic products using real-time PCR and HRM analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-03cs
dcterms.modified2017-06-08-09:56:17cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88214en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:28:52en
sync.item.modts2019.05.19 08:23:09en
dc.contributor.refereeRittich, Bohuslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record