Show simple item record

Nothing Around Us

dc.contributor.advisorAmbrůz, Jancs
dc.contributor.authorMichálková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:38:37Z
dc.date.available2019-06-14T11:38:37Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMICHÁLKOVÁ, K. Nic kolem nás [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2016.cs
dc.identifier.other93173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58524
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177226
dc.description.abstractPráce Nic kolem nás vznikla na základě úvah o současnosti. Od počátku bylo jasné, že se bude zabývat prostorem. Prostorem kolem nás, prostředím ve kterém žijeme, našim vnímáním tohoto okolí a našich pocitů z něj. Svět, který nás obklopuje je jeden, ale každý ho vnímáme po svém, proto se naše představy o světě liší. Nic, které jsem chtěla ukázat, bylo pokaždé pouze zdánlivé. V průběhu času jsem přešla od obecných úvah nad fungováním světa ke zkoumání vlastního místa v něm. Snad poprvé ve své práci jsem se zaměřila na sebe, na vlastní pocity a potřeby. Nejsilnější byla touha po samotě, klidu, oproštění se od všeho kolem. Stav kde nevnímáme nic kolem nás, otevírá náš vnitřní prostor a umožňuje zkoumat děje v něm. Pobyt v absolutní tmě připomene už i dávno zapomenuté vzpomínky. Mysl zde dokáže vytvořit zdání neexistujícího světla. Tento stav jsem se pokusila přenést do světelné instalace v prostorách bývalé továrny Mosilana v Brně.cs
dc.description.abstractThe work Nothing around us is based on reflection of the present. From the beginning it was clear that it will deal with the space. The space around us, the environment in which we live, our perception of the surrounding and our feelings from it. The surrounding world is one, but everyone perceive it in their own way because our ideas about the world are different. The Nothing that I wanted to show was always only apparent. Over time, I moved from general considerations of the functioning of the world to explore my own place in it. I focused on myself, on my own feelings and needs, perhaps for the first time in my work. Desire for solitude, peace, freedom from all around was the strongest one. To be somewhere, where I do not perceive anything around me, opens my inner space and allows me to explore happening in it Staying in absolute darkness reminds of already forgotten memories. Mind is able to create the illusion of nonexiatent light. I tried to transfer This state to the light installation in the former factory Mosilana in Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. FaVUcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjecttmacs
dc.subjectprostředícs
dc.subjectokolícs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectinstallationen
dc.subjectdarknessen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectsurroundingsen
dc.subjectdiploma thesisen
dc.titleNic kolem náscs
dc.title.alternativeNothing Around Usen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-17cs
dcterms.modified2016-05-23-09:21:00cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér sochařství 2cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid93173en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:38:37en
sync.item.modts2019.05.18 09:24:43en
dc.contributor.refereeJezbera, Ladislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record