Show simple item record

The object of metropolitan significance on the street Benesova Brno

dc.contributor.advisorSochor, Jancs
dc.contributor.authorDočekalová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:27:46Z
dc.date.available2019-04-03T22:27:46Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDOČEKALOVÁ, V. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.cs
dc.identifier.other94332cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58554
dc.description.abstractNově vzniklé území doplňuje okružní třídu. Vzniká zde důležitý bulvár, který je obklopen polyfunkčními domy, parkem a metropolitní budovou. V severní části se nachází dva polyfunkční objekty. Jižní část obsahuje dům metropolitního charakteru. Mezi nimi je rozlehlý park. Severní a jižní stranu spojuje bulvár, který volně přechází na vlakové Hlavní nádraží. Navržený polyfunkční dům se nachází v těsné blízkosti magistrátu. Hmota je rozdělena na několik částí. Nejvyšší část je umístěna směrem k ulici Benešova. Postupně se svažuje směrem ke Kolišti. Tímto svažováním nevznikne bariera z ulice Koliště. Důležitou součástí jsou společné prostory, které tvoří tzv. boxy. Tyto boxy jsou dvoupatrové, vždy viditelné na fasádě, jsou široké v rozmezí jednoho pole a hluboké 7 metrů. Jsou z odlišného materiálu a obsahují vertikální zelené zahrady. Slouží zaměstnancům jako relaxační zóny. Fasáda je tvořena zvýrazněnými horizontálními pásy, které schovávají konstrukci stropů a zároveň dávají budově vlastní výraz. Parter obsahuje komerční prostory. Ostatní patra jsou navržena jako univerzální pronajímatelné plochy. Pod celou budovou se nachází z jedné části garáže a z druhé komerční prostory, které jsou přístupné z ulice Koliště.cs
dc.description.abstractThe newly created area complements a circular road. It creates an important boulevard which is surrounded by multifunctional houses, a park, and a metropolitan building. In the northern part there are two multifunctional objects. The southern part has a house of a metropolitan character. In between is a spacious park. The northern and southern parts are connected by a boulevard which evolves into the Main Station. The proposed multifunctional house is in a close distance from the municipality. The mass is divided into several parts. The highest part is placed towards the Benešova street. It gradually declines towards Koliště. This declivity does not create a barrier from the Koliště street. Important part are the common areas that create so called boxes. These boxes are two levels, always visible at the facade, one field wide and seven meters deep. They are made out of different material and include vertical green gardens. These serve as the relaxation zone for the employees. Façade is composed of highlighted horizontal strips which cover the ceiling construction and give the building its own character at the same time. Parterre encompasses commercial spaces. The rest of the storeys are designed as universal rentable spaces. Underneath the building is a garage and commercial spaces accessible from the Koliště street.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzelená zahradacs
dc.subjectokružní třídacs
dc.subjectbulvárcs
dc.subjectgreen gardensen
dc.subjectcircular roaden
dc.subjectboulevarden
dc.titleObjekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brněcs
dc.title.alternativeThe object of metropolitan significance on the street Benesova Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-24cs
dcterms.modified2016-05-24-13:23:31cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid94332en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 03:59:13en
sync.item.modts2020.03.31 01:01:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeForetník, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Pavel Rada (předseda) doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Roman Gale (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record