Show simple item record

Implementation of Honeypot tool for monitoring and analysis of network attacks

dc.contributor.advisorBartl, Milancs
dc.contributor.authorNěmeček, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:19:55Z
dc.date.available2019-05-17T14:19:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNĚMEČEK, L. Implementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other61189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5855
dc.description.abstractNáplní této práce je popis a rozdělení škodlivého software. Rozebrány jsou způsoby síťových útoků a ochrana proti nim. Popisuje také, jak útoky detekovat a analyzovat pomocí vhodných nástrojů. Další část práce je věnována tématu honeypotů a možnostmi detekce za pomoci tohoto software. Konkrétně se pak jedná o nástroj Argos. Je popsána jeho instalace, použití a způsob detekce. Dále je v práci popsáno, jak zabezpečit honeypot proti zneužití útočníkem. V neposlední řadě práce také obsahuje výsledky monitorování síťového provozu, útoky na honeypot a popisuje log soubory, kterými Argos interpretuje výsledky detekce útoků.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to describe and categorize the malicious software. Thesis deals with the network attacks and the protection against them as well as how to detect and analyze the attack by the eligible tools. The next part of the thesis deals with the honeypot topic and the possibilities of detection using this software, specifically then the Argos tool. The installation, usage, and the methods of detection of the tool are also being described. The next chapter describes how to secure the honeypot against abuse. Last but not least, the thesis also contains the results of the network monitoring, attacks on the honeypot, and describes the log files used by Argos to interpret the results of the attack detection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmalwarecs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectsíťové útokycs
dc.subjectanalýza a detekce útokůcs
dc.subjecthoneypotcs
dc.subjectArgoscs
dc.subjectmalwareen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectnetwork attacksen
dc.subjectanalysis and detection of attacksen
dc.subjecthoneypoten
dc.subjectArgosen
dc.titleImplementace nástroje Honeypot pro sledování a analýzu síťových útokůcs
dc.title.alternativeImplementation of Honeypot tool for monitoring and analysis of network attacksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-08-29cs
dcterms.modified2012-08-30-14:31:20cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid61189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:59:19en
sync.item.modts2021.11.12 10:30:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČervenka, Vladimírcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Grepl (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceExistuje více typů honeypotů s vysokou mírou interakce. Interpretace výsledků pomocí Metasploit Framework.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record