Show simple item record

Technology of emulsion polymerization

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorChadima, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:42Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:42Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationCHADIMA, D. Technologie emulzní polymerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other87028cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58648
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem technologických parametrů na emulzní kopolymeraci methylmethakrylátu s n butylakrylátem. Teoretická část je zaměřena na vliv teploty, koncentrace iniciátoru, koncentrace emulgátoru, vliv rychlosti míchání a rychlosti dávkování na emulzní polymeraci. V experimentální části byl testován účinek koncentrace iontového a neiontového emulgátoru, účinek rychlosti míchání a koncentrace iniciátoru K2S2O8 na konverzi emulzní kopolymerace. Pro pozorování konverzí v různých časech kopolymerace byla použita metoda vážení sušiny. Metodou dynamického rozptylu světla byla stanovena a prezentována velikost polymerních částic připravených emulzí. Byla sledována stabilita připravených emulzí při změně iontové síly prostředí a zmrazovacích cyklech. Na základě experimentálních výsledků byly navrženy podmínky výroby polyakrylátového latexu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the influence of technological parameters on the emulsion copolymerization of methyl methacrylate with n butyl acrylate. The theoretical part contains knowledge in the field of influences of proces tempereture, concentration of initiator, concentration of emulsifier, stirring rate and dose rate on emulsion polymerization. In the experimental part was observed effect of the concentration of the ionic emulsifier, nonionic emulsifier, furthemore was observed effect of stirring speed and the concentration of initiator K2S2O8 on conversion of copolymerization. During all copolymerizations, conversions was determinated via solids content evaluation. By dynamic light scattering was determinated and presented polymer particle size of the prepared emulsions. Stability of emuldions was observed via effect of different ionic strenght and yield of freeze thaw cycles coalescence. Based on experimental results were proposed conditions of polyacrylic lattex preparation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEmulzní kopolymeracecs
dc.subjectkoncentracecs
dc.subjectemulgátorcs
dc.subjectmíchánícs
dc.subjectiniciátorcs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectdynamický rozptyl světla.cs
dc.subjectEmulsion copolymerizationen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectemulsifieren
dc.subjectagitationen
dc.subjectinitiatoren
dc.subjectstabilityen
dc.subjectdynamical light scattering.en
dc.titleTechnologie emulzní polymeracecs
dc.title.alternativeTechnology of emulsion polymerizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-01cs
dcterms.modified2016-06-01-17:14:41cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid87028en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:20:22en
sync.item.modts2020.04.01 02:15:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeArvai, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky své diplomové práce. Vystoupení bylo kultivované a prezentovaná forma byla na dobré úrovni. Zodpověděl na otázky oponenta a reagoval na dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record