Show simple item record

Influence of technological processes on the content of priority contaminants in wastewater treatment plants

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorMikulíková, Ivacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:14Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:14Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMIKULÍKOVÁ, I. Vliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other89525cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58665
dc.description.abstractVoda představuje jednu z nejrozšířenějších látek na Zemi a je nezbytnou součástí našeho života. Její znečištění má dopad na celý ekosystém. Polybromované difenylethery jsou syntetické perzistentní organické polutanty používané jako retardéry hoření v různých komerčních a domácích produktech. Předložená práce je zaměřena na posouzení míry odstranění PBDEs na čistírnách odpadních vod (ČOV) s různými technologickými procesy čištění. Vzorky byly odebrány na tři ČOV v Jihomoravském kraji, a to na ČOV Brno – Modřice, ČOV Mikulov a ČOV na VFU Brno.cs
dc.description.abstractWater is one of the most abundant substances on Earth and it is an essential part of our lives. Its pollution has an impact on the whole ecosystem. Polybrominated diphenyl ethersare synthetic persistent organic pollutants used as flame retardants in various commercial and household products. This thesis is focused on assesing the degree of elimination of PBDEs in wastewater treatment plants with different technological processes of purification. The samples were collected in the three wastewater treatment plants in the south-moravian region, that means WTP Brno – Modřice, WTP Mikulov and WTP in VFU Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvodacs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectpolybromované difenyletherycs
dc.subjectextrakce na pevné fázics
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectwateren
dc.subjectwastewater treatmenten
dc.subjectpolybrominated diphenyl ethersen
dc.subjectsolid phase extractionen
dc.subjectgas chromatographyen
dc.titleVliv technologických procesů na obsah prioritních kontaminantů v čistírnách odpadních vodcs
dc.title.alternativeInfluence of technological processes on the content of priority contaminants in wastewater treatment plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-03cs
dcterms.modified2016-06-03-15:45:01cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89525en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:29:01en
sync.item.modts2019.05.18 11:56:48en
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record