Show simple item record

LPR Recognition

dc.contributor.advisorHorák, Karelcs
dc.contributor.authorTrkal, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:42Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:42Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationTRKAL, O. Rozpoznávání SPZ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94481cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58674
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a návrhem systému pro automatickou lokalizaci a rozpoznávání státní poznávací značky na snímku. Vstupní snímky pochází z různých zdrojů a obsahují velké scénické i povětrnostní rozdíly. Cílem bylo vytvořit systém schopný najít registrační značku na snímku a rozpoznat její alfanumerický údaj. V diplomové práci je kladen důraz především na analýzu a implementaci lokalizačních a OCR metod. Srovnávány jsou čtyři převzaté lokalizační metody a jedna vlastní. Pro rozpoznávání znaků jsou použity a porovnány tři klasifikátory. Jednotlivé metody jsou otestovány na dostupných reálných datech a vyhodnocovány dle vypočtených hodnotících parametrů. Součástí práce je i srovnání vlastních výsledků a citlivostní analýza navrženého systému.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with analysis and design of system for automatic localization and recognition of the license plate. The input images are from different sources, and contain large scenic and weather variations. The aim was to create a system able to find the licence plate on the image and recognize its alphanumeric figure. In this work, there is a focus on analysis and implementation of localization and optical character recognition methods. One own and four other localization methods are compared. There are also compared three classifiers for optical character recognition. Localization and OCR methods are tested on real data and evaluated in accordance with the calculated evaluation parameters. The work also contains sensitivity analysis of the proposed system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSPZcs
dc.subjectstátní poznávací značkycs
dc.subjectautomatické rozpoznávání registračních značekcs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectnaivní bayesovský klasifikátorcs
dc.subjectk-NNcs
dc.subjectsrovnání se šablonoucs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectLPen
dc.subjectlicense platesen
dc.subjectautomatic license plate recognitionen
dc.subjectlocalizationen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectNaive Bayesian classifieren
dc.subjectk-NNen
dc.subjecttemplate matchingen
dc.subjectcomputer visionen
dc.titleRozpoznávání SPZcs
dc.title.alternativeLPR Recognitionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-08cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:43cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94481en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 07:52:07en
sync.item.modts2019.05.18 05:58:45en
dc.contributor.refereeRichter, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record