• Mléko a mléčné výrobky a jejich význam ve výživě 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce je rozbor složení mléka, jeho vznik, původ a místo tvorby a dále zhodnocení prospěšných i škodlivých vlastností mléka. Dalším aspektem této studie je důvod, proč bychom měli mléko konzumovat a zda je vůbec ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Stanovení vybraných tukových charakteristik sýrů 

  Koval, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných tukových charakteristik přírodních sýrů eidamského typu. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou přírodních sýrů a strukturou jednotlivých složek. Hlavním ...
 • Základní chemická charakteristka šťáv vybraných odrůd červené srstky 

  Klatová, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických vlastností červenoplodých odrůd srstky angreštu. V teoretické části byly popsány základní biologické znaky angreštu, některé choroby, škůdci a vybrané ...
 • Vliv anorganických příměsí na redukci smrštění alkalicky aktivovaných materiálů 

  Šístková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem anorganických příměsí na redukci smrštění alkalicky aktivovaných materiálů. V teoretické části je podrobně objasněna problematika alkalicky aktivovaných materiálů se zaměřením na ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd černého rybízu 

  Maňásková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá základní charakteristikou šťáv vybraných odrůd černého rybízu. Teoretická část se věnuje historii a původu pěstování tohoto ovoce, základnímu botanickému popisu jednotlivých druhů a vybraných ...
 • Aktivace procesu ultrajemného mletí povrchově aktivními aditivy. 

  Borguľová, Eva
  Táto práca sa zaoberá štúdiom suchého mletia slínku s využitím malého guľového mlyna s guľovým mlecími telesami. Aditíva mletia sú povrchovo aktívne látky, ktoré separujú častice mletej látky a zabraňujú ich reaglomerácii ...
 • Potravinové výrobky s probiotiky 

  Zemanová, Tereza
  Fermentované mléčné výrobky s obsahem probiotických mikroorganismů, které se vyznačují příznivými účinky na střevní mikroflóru, jsou v dnešní době konzumovány ve velkém množství. Nabídka výrobků, do kterých jsou mikroorganismy ...
 • Využití odpadních materiálů k přípravě hydrolyzátů pro fermentační fázi. 

  Vadovičová, Natália
  Bakalářská práce je zaměřena na studium a porovnání různých druhů hydrolýz, jejich optimalizaci a také maximalizaci výtěžků nejvhodnější hydrolýzy pro navazující fermentaci. Jako substrát byly zvoleny pomerančové slupky. ...
 • Probiotika a prebiotika a možnosti jejich koenkapsulace 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem probiotických kultur a možností jejich koenkapsulace se specifickými substráty, tzn. prebiotiky. Enkapsulovanými organismy byly Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve. ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Využití termotolerantních kmenů k přípravě vybraných metabolitů na hydrolyzátech odpadů 

  Musilová, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vybraného metabolitu na hydrolyzátoch odpadov využitím termotolerantných kmeňov. Zvoleným odpadom sú pomarančové šupy – odpad, ktorého množstvo každoročne stúpa, pretože sú zložené ...
 • Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami 

  Maslonková, Ivana
  Bakalárska práca bola zameraná na zavedenie techník kultivácie ľudských buniek in vitro a optimalizácii ich využitia v testoch cytotoxicity, prípadne na štúdium interakcií s biomateriálmi a s pripravenými organicko-anorganickými ...
 • Stanovení základních fyzikálně chemických parametrů ovocných šťáv z aronie 

  Zídková, Anežka
  V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny základní informace o aronii (Aronia melanocarpa) a možnosti jejího využití. Dále jsou popsány analyzované látky obsažené v plodech aronie a jejich význam pro lidský organismus. ...
 • Hybridní kompozity na bázi metakrylové matrice 

  Almásyová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývala studiem vlivu přídavku korundového plniva na mechanické vlastnosti experimentálního kompozitu na bázi dimethakrylátové matrice. V teoretické části jsou charakterizované důležité vlastnosti a ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů 

  Vaněk, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, ...
 • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

  Klieštiková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
 • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

  Truksa, Jan
  Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...