• Stanovení vybraných parametrů v českých ležácích 

  Žáková, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je stanovení koncentrace vybraných látek v českých pivech typu ležák. V první části práce jsou v rámci teorie popisovány základní suroviny pro výrobu piva a proces jeho výroby. Značná část je ...
 • Využití metody PCR-HRM analýzy pro identifikaci bakterií v potravinách a doplňcích stravy 

  Šurková, Alice
  Teoretická část práce se věnuje potravinám a potravinovým doplňkům s obsahem mikroorganismů, především bakterií. Dále pojednává o metodách identifikace těchto bakterií, především o polymerázové řetězové reakci (PCR). ...
 • Studium výroby a využití mesolaktidu 

  Gažo, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti ...
 • Stabilita huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium stability huminové kyseliny. Práce je rozdělena do dvou částí, první část je teoretická, kde se seznámíme se strukturou, vlastnostmi a významem huminových kyselin a druhá část ...
 • Sledování vybraných parametrů při procesu čištění odpadních vod v různých ČOV 

  Dalajková, Nikola
  Tato práce je zaměřena na problematiku čištění odpadních vod, konkrétně na ČOV Brno Modřice. Jsou zde popsány obecné technologické parametry velkých a středních ČOV a také postup čištění odpadní vody přímo v ČOV Brno ...
 • Charakterizace a účinek vybraných přírodních látek s antimykotickým účinkem 

  Plachá, Monika
  Predložená bakalárska práca je zameraná na štúdium účinku prírodných látok s potenciálnym antimykotickým účinkom a charakterizácie ich obsahových látok. V práci bola spracovaná rešerš, ktorá je zameraná na mykózy, antimykotiká ...
 • Použití extrakce tuhou fází pro frakcionaci lipidů v sýrové matrici 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je metoda extrakce tuhou fází jako prostředek k zisku frakce volných mastných kyselin ze sýrové matrice pro následné stanovení pomocí plynové chromatografie s FID detekcí. Teoretická část zpracovává ...
 • Probiotika a prebiotika a možnosti jejich koenkapsulace 

  Šnajdarová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem probiotických kultur a možností jejich koenkapsulace se specifickými substráty, tzn. prebiotiky. Enkapsulovanými organismy byly Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve. ...
 • Souvislost mezi schopností bakterií odolávat teplotnímu stresu a akumulovat PHA 

  Nováčková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zapojením polyhydroxyalkanoátů (PHA) do stresové odpovědi bakterií, a to konkrétně při působení teplotního stresu. Teoretická část práce se zaměřuje na stresovou odpověď bakterií obecně, na ...
 • Optimalizace a validace GC-MS metody pro stanovení těkavých aromatických látek v sýrech 

  Koubek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zavedení metody stanovení těkavých aromaticky aktivních látek v různých typech přírodních a tavených sýrů. V teoretické části jsou popsány základní skupiny aromatických látek. Dále ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Šípek – zdroj přírodních látek 

  Motúzová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání antimikrobiální aktivity extraktů různých druhů šípkových čajů. Dále byla stanovována koncentrace biologicky aktivních látek, polyfenolů a flavonoidů, a celková antioxidační aktivita ...
 • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

  Martinková, Patrícia
  Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd černého rybízu 

  Maňásková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá základní charakteristikou šťáv vybraných odrůd černého rybízu. Teoretická část se věnuje historii a původu pěstování tohoto ovoce, základnímu botanickému popisu jednotlivých druhů a vybraných ...
 • Vliv radiačního síťování PA na jeho termomechanické vlastnosti 

  Mikel, David
  V této bakalářské práci byl studován vliv ionizujícího záření na termomechanické vlastnosti polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Ionizující záření způsobilo pokles krystalinity, teploty tání a krystalizace polyamidu. ...
 • Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění 

  Šálková, Michaela
  Tato bakalářská práce má formu rešerše a jejím tématem je studium vlivu výživy na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsána struktura a fyziologie lidského mozku, ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Kyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHA 

  Ryšavá, Lenka
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na experimentální studium produkce kyseliny octové jakožto vedlejšího produktu metabolismu bakterií produkující PHA. Praktická část této bakalářské práce se zabývá vlivem přidaného ...
 • Netradiční potraviny s obsahem probiotických bakterií 

  Sobotková, Markéta
  Probiotické mikroorganismy jsou obsaženy kromě běžných mléčných produktů také v netradičních potravinách konzumovaných zejména v asijských zemích. V práci je uveden přehled vybraných méně obvyklých potravin s obsahem ...
 • Izolace kvasinek z vinice a jejich využití ve výrobě vína 

  Ždiniaková, Tereza
  Cieľom tejto bakalárskej práce bola izolácia a identifikácia kvasiniek získaných z bobúľ vínnej révy. Kvasinky pre identifikáciu pochádzali z bobúľ odrody bieleho vína Veltlínske zelené z vinice z okolia Milotic, okres ...