Now showing items 1-1 of 1

  • Antimikrobiální aktivita šípkových čajů 

    Ďubašáková, Mária
    Cieľom tejto bakalárskej práce bolo stanovenie koncentrácie biologicky aktívnych látok ako sú polyfenoly a flavonoidy a tiež celkovú antioxidačnú kapacitu v čajových extraktoch s hlavným obsahom Rosa canina. Ďalej bolo ...