Now showing items 1-1 of 1

  • Výživa a mozková neurodegenerativní onemocnění 

    Šálková, Michaela
    Tato bakalářská práce má formu rešerše a jejím tématem je studium vlivu výživy na rozvoj neurodegenerativních onemocnění. Práce je rozdělena na čtyři části. V první části je popsána struktura a fyziologie lidského mozku, ...