Now showing items 1-1 of 1

  • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

    Šilhánková, Lenka
    Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...