Now showing items 1-1 of 1

  • Testování emulgátorů pro kopolymeraci akrylátových monomerů 

    Novotný, Igor
    Bakalářská práce se zabývá testováním vlivu emulgátorů na kopolymeraci akrylátových monomerů methylmethakrylátu s butylakrylátem emulzní technikou. Zkoumán byl vliv koncentrace použitého emulgátoru na rychlost kopolymerace ...