Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení vlastností vápenných malt 

    Babíková, Barbora
    Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...