Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

    Bečková, Alena
    Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...