Now showing items 1-1 of 1

  • Změkčování poly(3-hydroxybutyrátu) 

    Brňák, Matúš
    Bakalárska práca sa zaoberá zmäkčovaním PHB vybranými typmi zmäkčovadiel. Vplyv zmäkčovadiel je porovnávaný medzi sebou vzhľadom na ich vlastnosti a štruktúru. V teoretickej časti sú zhrnuté poznatky o zmäkčovaní polymérov ...