Now showing items 1-2 of 2

  • Hybridní dentální kompozity kombinující krátká vlákna a částicová plniva 

    Klieštiková, Nikola
    Tato bakalářská práce se zabývá hybridními kompozitními materiály kombinující částicové plnivo s krátkými vlákny pro dentální aplikace. Barnaté mikroplnivo a krátká skleněná vlákna byla povrchově upravena pomocí ...
  • Hybridní kompozity na bázi metakrylové matrice 

    Almásyová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývala studiem vlivu přídavku korundového plniva na mechanické vlastnosti experimentálního kompozitu na bázi dimethakrylátové matrice. V teoretické části jsou charakterizované důležité vlastnosti a ...