Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

    Ryšťák, Jaroslav
    Bakalářská práce je zaměřena na přípravu porézního materiálu ze zinkového prášku lisováním za studena s následným slinováním. Téma práce zahrnuje charakterizaci připraveného materiálů v závislosti na volbě zhutňovacích ...