Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

    Štefancová, Eva
    V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
  • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

    Chludilová, Markéta
    Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...