Now showing items 1-5 of 5

 • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

  Pachovská, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
 • Studium dispergace TiO2 pomocí kulového mletí 

  Gregůrek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou disperzních suspenzí oxidu titaničitého vhodných pro materiálový tisk. Teoretická část se zabývá vlastnostmi disperzí, způsoby jejich přípravy a možnostmi analýzy velikosti částic ...
 • Vliv povrchu elektrod na generaci ozónu v dielektrickém bariérovém výboji. 

  Mierna, Jana
  Bakalárska práca je zameraná na pozorovanie vplyvu adsorbovaných plynov na povrchu elektród na generáciu ozónu v dielektrickom bariérovom výboji. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti a použite ozónu, metódy jeho ...
 • Volná povrchová energie plazmových polymerů 

  Klepáčková, Barbora Bella
  Tato práce se zabývá studiem změn volné povrchové energie organokřemičitých plasmových polymerů na základě jejich rozdílných depozičních podmínek. Výpočet volné povrchové energie byl proveden pomocí Owens-Wendt-Kaelble, ...