Now showing items 1-1 of 1

  • Studium výroby a využití mesolaktidu 

    Gažo, Peter
    Bakalárska práca sa zaoberá výrobou meso-laktidu z kyseliny D,L-mliečnej. V teoretickej časti bola spracovaná literárna rešerš so zameraním na metódy výroby meso-laktidu, jeho spracovanie a využitie. V praktickej časti ...