Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti produkce pigmentů kvasinkami 

    Gonová, Dominika
    Karotenoidy sú prirodzene sa vyskytujúce pigmenty syntetizované kvasinkami, baktériami, vláknitými hubami i rastlinami. V posledných rokoch vzrastá záujem o štúdium týchto pigmentov a ich mikrobiologickú produkciu najmä ...