Now showing items 1-2 of 2

  • Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnosti jejich stanovení. 

    Fojt, Jakub
    Cílem této práce je vypracovat aktuální literární rešerše, týkající se problematiky organocíničitých sloučenin v životním prostředí. Zabývá se především využitím, vlastnostmi a výskytem organocíničitých sloučenin v životním ...
  • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

    Novotný, Matěj
    Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...