Now showing items 1-1 of 1

  • pH citlivé fluorescenční sondy 

    Marková, Kateřina
    Cílem této práce bylo navrhnout vhodnou metodu pro měření pH bakteriálního cytosolu v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Pro získání skenu bakterií byla zvolena fluorescenční mikroskopie a časově rozlišené fluorescence ...