Now showing items 1-1 of 1

  • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

    Martinková, Patrícia
    Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...