Now showing items 1-1 of 1

  • Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami 

    Maslonková, Ivana
    Bakalárska práca bola zameraná na zavedenie techník kultivácie ľudských buniek in vitro a optimalizácii ich využitia v testoch cytotoxicity, prípadne na štúdium interakcií s biomateriálmi a s pripravenými organicko-anorganickými ...