Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava vápenato-hlinitých fází 

    Ohaňka, Zdeněk
    Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...