Now showing items 1-3 of 3

 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z životního prostředí 

  Bečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací sbírkových kvasinek získaných z různých podmínek životního prostředí. Sbírkové kvasinky byly získány ze Sbírky kultur kvasinek CCY Chemického ústavu Slovenské akademie věd v ...
 • Mléko a mléčné výrobky a jejich význam ve výživě 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce je rozbor složení mléka, jeho vznik, původ a místo tvorby a dále zhodnocení prospěšných i škodlivých vlastností mléka. Dalším aspektem této studie je důvod, proč bychom měli mléko konzumovat a zda je vůbec ...
 • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

  Martinková, Patrícia
  Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...