Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Hodnocení vlastností vápna 

  Palušáková, Stanislava
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápien, ktoré sa používajú v oblasti pamiatkovej starostlivosti pamiatok, ale i pre bežné stavebné aplikácie. Cieľom tejto bakalárskej práce je zostaviť vhodnú sadu ...
 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Vedlejší energetické produkty jako surovinová základna budoucnosti 

  Marko, Michal
  Tato práce reaguje na celosvětový problém týkající se hledání alternativních zdrojů nerostných surovin. Práce se zabývá analyzováním vzorků vysokoteplotních a fluidních popílků z produkce elektráren v České republice a ...