Now showing items 1-1 of 1

  • Anizotropní techniky ve studiu cytoplazmy 

    Sýkorová, Kateřina
    Cílem této práce bylo provést srovnávací experimenty pomocí časově rozlišené anizotropie a ustálené anizotropie v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Fluorescenční sondou pro skenování buněčného vzorku byl vybrán ...