Now showing items 1-3 of 3

 • Aktivace procesu ultrajemného mletí povrchově aktivními aditivy. 

  Borguľová, Eva
  Táto práca sa zaoberá štúdiom suchého mletia slínku s využitím malého guľového mlyna s guľovým mlecími telesami. Aditíva mletia sú povrchovo aktívne látky, ktoré separujú častice mletej látky a zabraňujú ich reaglomerácii ...
 • Sypné vlastnosti jemných partikulárních materiálů v průmyslové praxi 

  Bógyiová, Csilla
  Práca sa zaoberá vlastnosťami a chovaním práškovitých materiálov. Štúdium chovania partikulárnych látok je veľmi náročné a ťažké. Je ale nutné aspoň približne poznať ochotu k toku materiálu, aby bolo možné navrhovať správny ...
 • Vytváření kapalinové clony absorbéru 

  Straka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou separace plynných znečišťujících složek ze směsi plynů do absorpční kapaliny s využitím absorbéru. Teoretická část se věnuje nejen popisu v praxi používaných absorpčních zařízení, ...