Now showing items 1-1 of 1

  • Tištěný galerijní dozimetr 

    Škarvadová, Adéla
    Bakalářská práce pojednává o osvětlení galerijních prostor a měření intenzity osvětlení v nich. Předmětem experimentálního studia jsou světlocitlivé kompozice pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých dozimetrů ...