Now showing items 1-1 of 1

  • Huminové látky jako transportní médium pro výživu rostlin 

    Vlková, Markéta
    Bakalářská práce se vztahuje k problematice huminových látek a jejich využití v zemědělství prostřednictvím hydrogelových nosičů. Zabývá se postupným uvolňováním substancí, které by mohly sloužit jako lépe přístupná výživa ...