Now showing items 1-1 of 1

  • Polymery na bázi epoxidizovaných olejů 

    Zálešáková, Romana
    Cílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá ...