Now showing items 1-2 of 2

  • Studium tepelných vlastností sacharózy 

    Pecháčková, Kateřina
    Práce je zaměřena na studium tepelných vlastností materiálů, které se využívají k akumulaci tepla na bázi fázové přeměny. Jedná se především o alkoholy cukrů (mannitol, erythritol), resp. o sacharidy (sacharóza). Tepelné ...
  • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

    Zdražil, Lukáš
    Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...