Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení antibiotik v odpadní vodě 

    Suková, Petra
    V práci je řešena problematika antibiotik, látek používaných k prevenci a léčbě infekčních onemocnění v humánní i veterinární medicíně. Ze skupiny antibiotik byla diskutována aminopenicilinová antibiotika, zejména ampicilin ...