Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

    Vanduchová, Petra
    V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
  • Stanovení vybraných parametrů ve speciálních typech piv vařených v ČR 

    Fähnrichová, Nikola
    Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu speciálních typů piv vařených v České republice pomocí třech instrumentálních metod. Pro určení polyfenolických látek byla použita kapalinová chromatografie HPLC, k organickým ...